top
andijk zeiljacht verhuur - zeilboot huren ijsselmeer waddenzee +31 228 591399 info@andijkjachtverhuur.nl
nederlandse versie zeilboot verhuur andijk   deutsche Seite Andijk Segelyacht Charter   English website Andijk Yachtcharter  
Andijk Jacht Verhuur
Zeilboot huren IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee
IJsselmeer
Markermeer
Waddenzee
Vroegboekkorting 2020
10% korting bij boeking tot 31 december

Home >>  privacy policy Andijk Zeiljacht Verhuur

Privacy policy

Andijk Jacht Verhuur, gevestigd aan Nieuwe Haven 5, 1619 JW Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Andijk Jacht Verhuur
Nieuwe Haven 5
1619 JW Andijk
+31 228 591399

Erna van Stralen is de Functionaris Gegevensbescherming van Andijk Jacht Verhuur. Zij is te bereiken via info@andijkjachtverhuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Andijk Jacht Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@andijkjachtverhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
  Andijk Jacht Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Andijk Jacht Verhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming Andijk Jacht Verhuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Andijk Jacht Verhuur) tussen zit.
  Andijk Jacht Verhuur gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Mac computers met Office 365
 • Reserveringssysteem voor het reserveren van boten. Bij het reserveringssysteem worden uw persoonsgegevens geregistreerd voor de afhandeling van de reservering.
 • boekhoudsysteem voor de afhandeling van betalingen en belastingverplichtingen.
 • Andijk Jacht Verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard in het kader van wettelijke verplichtingen betreffende onder andere de Belastingdienst.

  Delen van persoonsgegevens met derden.
  Andijk Jacht Verhuur verkoopt uw gegevens niet aan derden zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw boeking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies.
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Andijk Zeiljacht Verhuur gebruikt geen cookies.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Andijk Jacht Verhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@andijkjachtverhuur.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Andijk Jacht Verhuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Andijk Jacht Verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@andijkjachtverhuur.nl.

  Andijk Jacht Verhuur, gevestigd aan Nieuwe Haven 5, 1619 JW Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  Andijk Jacht Verhuur, Nieuwe Haven 5, 1619 JW Andijk +31 228 591399
  Erna van Stralen is de Functionaris Gegevensbescherming van Andijk Jacht Verhuur. Zij is te bereiken via info@andijkjachtverhuur.nl

  Contact
  Andijk Zeiljacht Verhuur
  Nieuwe Haven 5
  1619 JW Andijk
  Tel. 0228-591399
  info@andijkjachtverhuur.nl